12 reacties voorontwerp bestemmingsplan Achter De Sleutel

De gemeente Bergeijk heeft 12 inspraakreacties ontvangen op het voorontwerp bestemmingsplan van het nieuwbouwproject Achter De Sleutel.

Op 20 oktober jl. was er in het gemeentehuis van Bergeijk een informatieavond waar het voorontwerp van dit bestemmingsplan toegelicht werd. Tot 2 december hadden belangstellenden de mogelijkheid om hun mening of opmerkingen op het gepresenteerde plan te geven.

De gemeente gaat de 12 binnengekomen inspraakreacties nu in behandeling nemen. Deze worden in een zogenaamde inspraaknota beantwoord. Ook komen er nog aanvullende onderzoeken naar geluid en stikstof. Daarna volgt in februari het ontwerp bestemmingsplan. De bedoeling is om dat vanaf maart ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan kan dan rondom de zomer van 2021 door de Raad goedgekeurd worden.

Wat betekent dit voor de planning?

Het beantwoorden van de reacties op het voorontwerp bestemmingsplan en de aanvullende onderzoeken kost natuurlijk tijd. Als we zien dat dit traject vlot verloopt, gaan we in het voorjaar van 2021 starten met het Bouwen op Maat concept. 

Op de hoogte blijven?

Ben jij nog niet nog niet aangemeld voor de digitale nieuwsbrief van Achter De Sleutel, doe dat dan nu! We houden je vrijblijvend op de hoogte van de planning en verdere ontwikkelingen van dit plan.

Scroll naar boven