Nieuws

De eerste beelden zijn er!

We zijn blij je de eerste beelden van het nieuwbouwplan Achter De Sleutel te kunnen presenteren! Met beelden begint een project vaak pas écht te leven.  Welstand positief Zoals je waarschijnlijk ziet, zijn dit nog niet de definitieve beelden. Ze geven echter al wel een heel goed idee hoe de invulling van het plan en

LEES VERDER »

Voorlopige voorziening afgewezen

Begin van deze maand diende er een zogenaamde voorlopige voorziening bij de Raad van State. Deze ‘hoorzitting’ bij de voorzieningenrechter was aangevraagd door een van de bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan van Achter De Sleutel. Dat bestemmingsplan is afgelopen september door de gemeente Bergeijk vastgesteld.  De uitspraak De Raad van State heeft ons vandaag laten weten

LEES VERDER »

Bezwaren bij Achter De Sleutel

Bestemmingsplan procedure De bezwaartermijn van het bestemmingsplan voor het nieuwbouwproject Achter De Sleutel liep eind december ’21 af. Een werkend bestemmingsplan is nodig om de woningen in het plan te kunnen realiseren. 3 bezwaarmakers hebben nu binnen de wettelijke termijn een beroep ingediend bij de Raad van State. Dit betekent dat zij het niet eens

LEES VERDER »

Uitkomsten architectuur enquête

We kunnen gelijk al vertellen dat er géén nieuw ‘Witte Dorp’ komt in Riethoven, maar welke kleur baksteen is wél als meest favoriet uit de enquête gekomen? Medio oktober heeft iedereen die als belangstellende voor het project ingeschreven stond, de mogelijkheid gehad om een architectuur vragenlijst in te vullen. Hierin vroegen we om input voor

LEES VERDER »

Geef jouw mening over de architectuur in Achter De Sleutel

Na het positieve bericht van vorige week over het vaststellen van het bestemmingsplan voor het nieuwbouwproject Achter De Sleutel, zijn we snel met de architect om tafel gegaan. In ons woononderzoek van afgelopen voorjaar hadden we namelijk een vraag gesteld over het uiterlijk van de woningen. “Hoe belangrijk vind je de architectuur van de woningen?”

LEES VERDER »

Goed nieuws!

Het bestemmingsplan voor het nieuwbouwproject Achter De Sleutel is vastgesteld! De gemeenteraad van Bergeijk heeft hier vanavond unaniem mee ingestemd. Lees het artikel hierover in het Eindhovens Dagblad. Wij gaan nu met volle kracht vooruit om het plan en de woningen verder uit te ontwikkelen. Je hoort snel weer van ons!

LEES VERDER »

Eind september meer duidelijkheid project Achter De Sleutel

Het bestemmingsplan dat de bouw van de nieuwe woningen in Achter De Sleutel in Riethoven mogelijk moet maken, is afgelopen dinsdag door de Bergeijkse politiek besproken. Belanghebbenden en de gemeente bespraken het plan en de zorgen van een aantal omwonenden. De gemeenteraad van Bergeijk neemt op 30 september een besluit over het bestemmingsplan. Nog even

LEES VERDER »

Resultaten woonwensen onderzoek

Onze oproep in maart om mee te doen aan het Woonwensen onderzoek is enthousiast ontvangen. Maar liefst 181 belangstellenden vulden de vragenlijst in en deelden hun woonwensen en ideeën voor de woningen in het plan Achter De Sleutel met ons. Reuze bedankt! We proberen om met zoveel mogelijk wensen rekening te houden bij de verdere

LEES VERDER »

Reacties ontwerp bestemmingsplan

Vanaf 18 maart lag het Ontwerp Bestemmingsplan voor het project Achter De Sleutel in Riethoven ter inzage bij de gemeente Bergeijk. Wat is er daarna gebeurd? Binnen de wettelijk vastgestelde zes weekse inspraaktermijn zijn 8 zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen worden nu nader bekeken.  Eind juli zal het College van Burgemeester en Wethouders het ontwerp bestemmingsplan

LEES VERDER »

Vragenlijst woonwensen

Wil jij ons laten weten wat jouw (specifieke) woonwensen zijn voor de woningen in het nieuwbouwproject Achter De Sleutel in Riethoven? Vul dan ook de vragenlijst in. Alle belangstellenden die al ingeschreven zijn voor het plan, hebben vandaag een nieuwsbrief ontvangen met daarin een link naar de vragenlijst. Deze kun je geheel vrijblijvend invullen. Heb

LEES VERDER »

Ontwerp bestemmingsplan medio maart ter inzage

Het College van de gemeente Bergeijk heeft eind februari ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan voor het nieuwbouwproject Achter De Sleutel. Dit betekent dat dit plan vanaf donderdag 18 maart ter inzage ligt.  De afgelopen maanden is samen met de gemeente Bergeijk zorgvuldig gekeken naar de inspraakreacties die eerder op het voorontwerp bestemmingsplan waren binnengekomen. In

LEES VERDER »

12 reacties voorontwerp bestemmingsplan Achter De Sleutel

De gemeente Bergeijk heeft 12 inspraakreacties ontvangen op het voorontwerp bestemmingsplan van het nieuwbouwproject Achter De Sleutel. Op 20 oktober jl. was er in het gemeentehuis van Bergeijk een informatieavond waar het voorontwerp van dit bestemmingsplan toegelicht werd. Tot 2 december hadden belangstellenden de mogelijkheid om hun mening of opmerkingen op het gepresenteerde plan te

LEES VERDER »

Druk bezochte informatieavond Achter De Sleutel

Wat fijn om te zien dat er zoveel interesse is in het nieuwbouwplan Achter De Sleutel in Riethoven!  In de raadzaal van het gemeentehuis in Bergeijk was gisteren een goed bezochte informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan. Als een van de initiatiefnemers van het nieuwbouwplan, opende de Coöperatie Meer Riethoven de avond. De gemeente Bergeijk lichtte

LEES VERDER »

Infoavond voorontwerp bestemmingsplan Achter De Sleutel

Het College van de gemeente Bergeijk heeft afgelopen week ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan van het nieuwbouwproject Achter De Sleutel in Riethoven. Dat is goed nieuws voor het project! Informatie avond De gemeente wil dit voorontwerp bestemmingsplan graag toelichten aan belangstellenden. Op dinsdag 20 oktober om 19.30 uur is er daarom in de raadzaal van

LEES VERDER »

3 jaar woonplicht in gemeente Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft afgelopen week besloten een woonplicht van 3 jaar in te voeren voor nieuwbouwwoningen. Wat betekent dat concreet? Iedereen die vanaf nu in de gemeente een bouwkavel of nieuwbouwwoning koopt, moet daar zelf minimaal 3 jaar blijven wonen. Op deze manier wil de gemeente Bergeijk voorkomen dat beleggers woningen opkopen en het

LEES VERDER »

Toewijzingsprocedure Achter De Sleutel

Er is al even niet meer gebouwd in Riethoven. We kunnen ons daarom voorstellen dat er straks meerdere belangstellenden zijn voor eenzelfde huis in Achter De Sleutel. Aan wie wordt die woning dan toegewezen? We zijn hier graag vanaf het begin open over, dus hieronder vind je alvast de toewijzingsprocedure. Je kunt je nu al

LEES VERDER »

De mensen Achter De Sleutel

De nieuwe woningen in Achter De Sleutel worden ontwikkeld en gebouwd door Keersop Projectontwikkeling en Van Santvoort Bouw BV. Twee locale partijen uit de Kempen die goed thuis zijn in Riethoven. Bij de ontwikkeling van het plan Achter De Sleutel wordt nauw samengewerkt met de gemeente Bergeijk en de werkgroep Wonen van de ‘Coöperatie Meer

LEES VERDER »
Scroll naar boven