Ontwerp bestemmingsplan medio maart ter inzage

Het College van de gemeente Bergeijk heeft eind februari ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan voor het nieuwbouwproject Achter De Sleutel. Dit betekent dat dit plan vanaf donderdag 18 maart ter inzage ligt. 

De afgelopen maanden is samen met de gemeente Bergeijk zorgvuldig gekeken naar de inspraakreacties die eerder op het voorontwerp bestemmingsplan waren binnengekomen. In tussentijd zijn er ook aanvullende onderzoeken gedaan en is er gereageerd op eerdere inspraakreacties. Dit heeft geresulteerd in het ontwerp bestemmingsplan wat nu ter inzage ligt. 

Anterieure overeenkomst
Ook is inmiddels de zogenaamde anterieure overeenkomst getekend tussen de gemeente Bergeijk en vof De Sleutel. In zo’n overeenkomst worden afspraken gemaakt over kosten voor de aanleg van wegen, openbare voorzieningen, planologische procedures, etc. Belangrijke handtekeningen dus voor de voortgang van het plan.

Hoe nu verder? 
Belanghebbenden hebben nu 6 weken de tijd om inhoudelijk op het ontwerp plan te reageren. Als er binnen dit tijdspad geen zienswijzen komen, kan het bestemmingsplan rondom de zomer door de Raad goedgekeurd worden. 
Naast dit procedurele proces zijn er nog andere stappen te zetten voordat de woningen in verkoop kunnen. Meer informatie hierover kun je lezen onder het kopje Planning.


Terug naar nieuwsoverzicht

ondertekenen anterieure overeenkomst
Scroll naar top