Planning

Als je de politiek een beetje volgt en de kranten leest, weet je dat er al lang gesproken wordt over het nieuwe woningbouwplan Achter De Sleutel. Bouwen in het centrum van een dorp is vaak een traject met verschillende visies, emoties en regelgeving. Het kost veel tijd om hier zorgvuldig en respectvol mee om te gaan.

Waar staan we nu?

Het College van de gemeente Bergeijk heeft begin oktober ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Medio oktober is dit plan toegelicht tijdens een informatieavond in het gemeentehuis in Bergeijk en ter inzage gelegd. De gemeente heeft de 12 reacties die waren binnengekomen op dit voorontwerp bestemmingsplan inmiddels behandeld. Vanaf medio maart 2021 ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Zonder zienswijzen kan het bestemmingsplan dan rondom de zomer van 2021 door de Raad goedgekeurd worden.

Wanneer start de verkoop?

We zien dat het traject naar het bestemmingsplan volgens planning verloopt. Eind maart 2021 willen we een korte enquête uitzetten om de woonwensen van belangstellenden nog beter in beeld te krijgen. Snel daarna volgt er meer informatie over Bouwen op Maat en de planning & procedure rondom dit traject. We hopen daarna dan ook met de eerste belangstellenden om tafel te kunnen gaan.

Wil je niets missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina en blijf op de hoogte van de voortgang!

Scroll naar top