Reacties ontwerp bestemmingsplan

Vanaf 18 maart lag het Ontwerp Bestemmingsplan voor het project Achter De Sleutel in Riethoven ter inzage bij de gemeente Bergeijk.

Wat is er daarna gebeurd?

Binnen de wettelijk vastgestelde zes weekse inspraaktermijn zijn 8 zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen worden nu nader bekeken. 

Eind juli zal het College van Burgemeester en Wethouders het ontwerp bestemmingsplan opnieuw bespreken met inachtname van de ingediende zienswijzen. Eind september zal de gemeenteraad dan een definitieve beslissing nemen over het bestemmingsplan.

Als het bestemmingsplan dan goedgekeurd wordt, kan de aannemer eind dit jaar starten met het bouwrijp maken van de locatie. De bouw kan dan medio 2022 beginnen.

Na de zomer willen we het Bouwen op Maat traject opstarten. Meer informatie hierover vind je tegen die tijd terug op de website. 

Paperwork
Scroll naar top